Om onze klanten van producten met de hoogst mogelijke kwaliteit te voorzien, is het belangrijk om het productieproces te borgen. Dit is gedaan aan de hand van de bekende ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagement, en aanvullend daarop volgens de strictrere ISO/TS 16949, een norm voor kwaliteitsmanagement specifiek voor de automobielindustrie. Dit is vereist omdat HE Tubing producten levert voor de OEM markt.

Tevens hecht HE Tubing belang aan het milieu en de veiligheid en gezondheid van de medewerkers (EHS). Bij al onze processen wordt aandacht besteed aan de impact die ze hebben op de omgeving, en worden de negatieve effecten en risico’s zo veel mogelijk beperkt. Dit wordt onder andere gedaan door het beschikbaar stellen van PBM’s en de beheersmaatregelen voor de milieurisico’s in een milieuplan vast te leggen zoals in ISO 14001 beschreven is.

 

HE Tubing beschikt over de volgende accreditaties:

 

ISO-9001-2008iso-ts-16949-2009.1024x1024iso-14001-2004